Deelname aan Neuronet door zorgverleners

Hoe kan ik deelnemer worden aan Neuronet?


U bent 1e lijns therapeut in de regio Zuid-Holland en heeft affiniteit, ervaring en scholing in het behandelen van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.
 Indien u wilt deelnemen aan NeuroNet dient u aan onderstaande kwaliteitseisen te voldoen. 

De vastgestelde kwaliteitscriteria voor de deelnemende fysiotherapeuten:

 • Eén (of meer) van onderstaande relevante scholing gevolgd te hebben op het gebied van NAH: -Neurorevalidatie deel 1 en 2
  -Neurorevalidatie in de 1e lijn
-NPI
  -Neurorevalidatie/CVA
  -Frans vd BruggeNeurorevalidatie bij CNA
  -Andere scholing/ervaring aan de hand van een portfoliotoets
 • Deelnemers behandelen minstens 10 cliënten met NAH op jaarbasis.
 • Deelnemers werken indien van toepassing volgens de meest recente richtlijnen.
 • Deelnemers houden zich aan werkafspraken rondom verwijzen, klinimetrie en overdrachten.
 • Deelnemers zijn actief betrokken binnen het netwerk (casuïstiek voorbereiden, expertise delen, etc.).
 • Deelnemers zijn bereid opgedane expertise te delen met de deelnemers van het netwerk.
 • Deelnemers zijn aanwezig bij 75% van de netwerkbijeenkomsten per jaar.
 • Deelnemers voldoen de jaarlijkse deelnemersbijdrage voor deelname aan Neuronetwerk Haaglanden.
 • Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn, zijn toegankelijk voor minder valide patiënten.
 • Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn, zijn zodanig ingericht dat zij oefentherapie kunnen aanbieden.
 • Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn bieden de mogelijkheid voor behandeling aan huis

De vastgestelde kwaliteitscriteria voor de deelnemende ergotherapeuten:

 • Eén (of meer) van onderstaande relevante scholing gevolgd te hebben op het gebied van NAH
  -Neurorevalidatie (Iton)
  -cognitieve revalidatie
  -Sensorische integratie (asitt protocol)
  -MS netwerk
  -AMPS ( Assessment of Motor and Process Skills)
  -PRPP Assessment ( Perceive Recall Plan Perform)
  – Andere scholing/ervaring aan de hand van een portfoliotoets
 • Deelnemers behandelen minstens 10 cliënten met NAH op jaarbasis.
 • Deelnemers werken indien van toepassing volgens de meest recente richtlijnen.
 • Deelnemers houden zich aan werkafspraken rondom verwijzen, klinimetrie en overdrachten.
 • Deelnemers zijn actief betrokken binnen het netwerk (casuïstiek voorbereiden, expertise delen, etc.).
 • Deelnemers zijn bereid opgedane expertise te delen met de deelnemers van het netwerk.
 • Deelnemers zijn aanwezig bij 75% van de netwerkbijeenkomsten per jaar.
 • Deelnemers voldoen de jaarlijkse deelnemersbijdrage voor deelname aan Neuronetwerk Haaglanden.
 • Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn, zijn toegankelijk voor minder valide patiënten.
 • Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn bieden de mogelijkheid voor behandeling aan huis.

Deelnemende logopedisten welke zich aanmelden worden getoetst aan de volgende kwaliteitseisen:

 • Deelnemers hebben aantoonbare en relevante (na)scholing op het gebied van NAH van minimaal 16 uur per cursus.
 • Werkzaam in de regio Haaglanden (Den Haag, Wassenaar, Westland, Zoetermeer).
 • Minimaal 1 jaar werkzaam in de eerste lijn, verpleeghuis en/of ziekenhuis.
 • Minimaal 1 jaar werkend met NAH patiënten.
 • Minimaal 2 momenten per week beschikbaar voor de behandeling van NAH patiënten.
 • Deelnemers werken indien van toepassing volgens de meest recente richtlijnen.
 • Deelnemers houden zich aan werkafspraken rondom verwijzen, klinimetrie en overdrachten.
 • Deelnemers zijn actief betrokken binnen het netwerk (casuïstiek voorbereiden, expertise delen, etc.).
 • Deelnemers zijn bereid opgedane expertise te delen met de deelnemers van het netwerk.
 • Deelnemers zijn aanwezig bij 75% van de netwerkbijeenkomsten per jaar.
 • Deelnemers voldoen de jaarlijkse deelnemersbijdrage voor deelname aan Neuronetwerk Haaglanden.
 • Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn, zijn toegankelijk voor minder valide patiënten.
 • Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn bieden de mogelijkheid voor behandeling aan huis.
 • Deelnemers hebben aantoonbare en relevante (na)scholing op het gebied van NAH;
 • Deelnemer staat geregistreerd in kwaliteitsregister Paramedici
 • Werkzaam in de regio waar NeuroNet actief is
 • Deelnemers behandelen minstens 10 cliënten met NAH op jaarbasis
 • Minimaal 2 momenten per week beschikbaar voor de behandeling van NAH patiënten
 • Deelnemers volgens de meest recente richtlijnen;
 • Deelnemers houden zich aan werkafspraken rondom verwijzen, klinimetrie en overdrachten;
 • Deelnemers zijn actief betrokken binnen het netwerk (casuïstiek voorbereiden, expertise delen, etc.);
 • Deelnemers zijn bereid opgedane expertise te delen met de deelnemers van het netwerk;
 • Deelnemers zijn aanwezig bij 75% van de netwerkbijeenkomsten per jaar ;
 • Deelnemers voldoet de jaarlijkse deelnemersbijdrage voor deelname aan NEURONET;
 • Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn, zijn toegankelijk voor minder valide patiënten;
 • Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn bieden de mogelijkheid voor behandeling aan huis.

Aanmelden

Indien u aan de kwaliteitseisen voldoet, dan kunt u hier het aanmeldformulier vinden.

Voordelen van deelname aan NeuroNet voor zorgverleners

 • Gezamenlijk met enthousiaste therapeuten uit uw eigen regio werken aan de kwaliteit van zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.
 • Deelnemende therapeuten zijn de eerste verwijskeuze voor paramedici werkzaam in  de ziekenhuizen en revalidatiecentra binnen de regio.
 • NeuroNet heeft het streven om aan te sluiten bij de ketenzorg voor niet-aangeboren hersenletsel in de regio Zuid-holland.
 • Met het oog op schaalvergroting kan het NeuroNet relevante scholingen op gebied van NAH organiseren in regio’s waar het netwerk draait.
 • Accreditatie voor de bijeenkomsten van NeuroNet zal worden aangevraagd waar mogelijk.
 • Gesprekken met zorgverzekeraars over mogelijk verdere voordelen worden gevoerd. De uitkomst hiervan is nog onzeker. Zodra hier meer duidelijkheid over gegeven kan worden zullen wij dit publiceren.
 • Deelnemers van NeuroNet hebben toegang tot Siilo Connect
 • Voor deelnemers van NeuroNet is er een beschermd NeuroNet zorgproduct beschikbaar

Wat kost deelname aan Neuronet?

De deelnemersbijdrage gaat € 120,- voor iedere eerste deelnemer per discipline per praktijk bedragen. Zijn er per praktijk meerdere deelnemers van één discipline, dan geldt er een staffelkorting van € 20,- vanaf iedere tweede deelnemer per discipline.  Wanneer er 6 therapeuten van dezelfde discipline op dezelfde locatie werkzaam zijn geldt er een staffelkorting van €40 per therapeut.

NeuroNet heeft geen winstoogmerk. De deelnemersbijdrage zal gebruikt worden om inhoudelijke invulling te kunnen geven aan de netwerkbijeenkomsten, promotie van NeuroNet te bekostigen en om (een deel van) de verletkosten te dekken van het bestuur van het NeuroNet. NeuroNet heeft als uitgangspunt om de deelnemersbijdrage zo laag mogelijk te houden.

Hoe vaak worden er netwerkbijeenkomst georganiseerd?

NeuroNet zal per regio 4 bijeenkomsten per jaar organiseren. Doelstelling van de bijeenkomsten is om de kwaliteit van de geboden zorg binnen het netwerk te vergroten en te borgen. Daarnaast is het van belang dat leden elkaar regelmatig ontmoeten om kennis te delen om zo de samenwerking te optimaliseren.
 De bijeenkomsten hebben een inhoudelijk karakter en aanwezigheid bij 75% bijeenkomsten is verplicht.

Contact

Algemene vragen mbt NeuroNet kunt u mailen naar info@neuronetwerk.nlRegio Delft/Westland/Oostland : DWO@neuronetwerk.nl


Regio Haaglanden: Haaglanden@neuronetwerk.nl

Regio Midden Holland: mh@neuronetwerk.nl

Regio Zuid Holland Noord: ZHN@neuronetwerk.nl

Postadres
Stichting NeuroNet
Vrederustlaan 180

2543 SW Den Haag