Over Neuronet

Neuronet is ontstaan vanuit een samenwerking van het revalidatiecentrum Basalt, het Haaglanden Medisch Centrum, het HagaZiekenhuis en verschillende 1e lijns praktijken. Op dit moment is het netwerk actief in verschillende regio’s binnen Zuid-Holland (Haaglanden, Midden Holland, Zuid Holland Noord en Delft/Westland/Oostland). 

Neuronet is een stichting met als primair doel het borgen en waar mogelijk verbeteren van de 1e lijns zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. De statuten en het huishoudelijk regelement van de stichting vindt u hieronder.

De stichting wordt bestuurd door een dagelijks bestuur. Het bestuur is een afspiegeling van het werkveld. Er is een multidisciplinaire afvaardiging vanuit de 1e lijn, het revalidatiecentrum en de ziekenhuizen. 

Bestuur

Het bestuur is gevormd door:
Elmer Tiebackx (fysiotherapeut Basalt) – Voorzitter
Jorge Heijnen (Zorgmanager Basalt) – Penningmeester 
Dylan Brouw (1e lijns fysiotherapeut) – Secretaris 
Irmie Corder (1e lijns ergotherapeute) 
Jose Nijboer (1e lijns logopediste)

Adresgegevens

Stichting NeuroNet 
Vrederustlaan 180 
2543 SW Den Haag 
info@neuronetwerk.nl 
Linkedin

kvknr – 76642844 
Bankrekening: NL81RABO 0351 4725 68 

Missie & Visie

Missie 

De missie van dit netwerk is het opzetten en onderhouden van netwerkcontacten in de regio Zuid-Holland voor patiënten met NAH met als doel om: 

  1. Kwalitatief goed afgestemde evidence based practise (EBP) zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel in de regio Zuid-Holland te bieden 
  2. Eenvoudig vindbaar te zijn voor patiënten, verwijzers en zorgverleners en hierdoor een optimale doorstroom tussen de 1e en de 2e lijn te creëren 
  3. Kennis en kunde binnen het netwerk te delen om zich als behandelexpert voor deze doelgroep te onderscheiden en innovatieve ontwikkelingen te faciliteren 
  4. Tot onderlinge, inhoudelijke en logistieke, behandelafspraken te komen, in het cliëntenbelang met als doel het borgen van de kwaliteit. 

Visie

De visie van het “NeuroNet ” is onderscheidende bekendheid in de regio en een landelijk voorbeeld voor optimaal opgezette, multidisciplinaire netwerkzorg waarin de patiënt met niet aangeboren hersenletsel centraal staat. 
 
Patiënten met niet-aangeboren hersenletsel in de eerste lijn in de regio Zuid-Holland ontvangen kwalitatief hoogwaardige zorg, gebaseerd op Evidence Based Practice waarbij patient centred care, shared decision making en value based health care kernprincipes zijn.
Gekwalificeerde zorgverleners zijn makkelijk toegankelijk en vindbaar, voor patiënten en verwijzers. Daarnaast karakteriseert het netwerk zich door een groep therapeuten welke gedreven, kritisch en ambitieus zijn. De zorgverleners zijn op de hoogte van elkaars expertise, weten wanneer zij naar elkaar kunnen verwijzen en weten elkaar vlot te vinden. 

Doelgroep 

De doelgroep van het NeuroNet bestaat uit patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (o.a. CVA (infarct/bloedig), traumatisch hersenletsel, oncologisch hersenletsel en MS). Patiënten met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme dienen behandeld te worden door zorgverleners aangesloten bij ParkinsonNet. Patiënten met een dementieel syndroom of een perifeer zenuwletsel/zenuwaandoening vallen niet binnen de doelgroep van NeuroNet. 

Contact: info@neuronetwerk.nl