Wat voor zorgverlener zoekt u?

De beste zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Neuronet Haaglanden is een netwerk van 1e lijns  fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die patiënten behandelen met niet aangeboren hersenletsel binnen de regio Haaglanden.

Doel van dit netwerk is om de kwaliteit van zorg voor deze patiëntenpopulatie te verbeteren en te borgen. Neuronet Haaglanden is ontstaan vanuit samenwerking van 1e lijns praktijken, het revalidatiecentrum Basalt, het Haaglanden MC en het HagaZiekenhuis. Middels deze website kunnen patiënten en verwijzers gemakkelijk een gespecialiseerde therapeuten vinden binnen de regio Haaglanden.

Voor wie?

De doelgroep van Neuronet Haaglanden bestaat uit patiënten met Niet aangeboren hersenletsel  (bijvoorbeeld beroertes, hersenletsel na een ongeluk of operatie of MS )

Voor wie niet?

Patiënten met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme dienen behandeld te worden door zorgverleners aangesloten bij Parkinsonnet.
 Patiënten met een dementieel syndroom of een perifeer zenuwletsel/ zenuwaandoening vallen niet binnen de doelgroep van Neuronet Haaglanden.

Klik hier voor bij het Neuronet Haaglanden aangesloten therapeuten.